Offsite SEO optimizacija predstavlja marsikateremu SEO optimizatorju “trn v peti”, saj jih ni malo, ki se ukvarjajo s spletno optimizacijo in v učinke offsite SEO optimizacije, sploh ne verjamejo, obenem pa jih tudi ni dosti, ki bi sam pojem in aktivnosti, ki jih zahteva offsite SEO optimizacija, sploh poznali oz. do potankosti, razumeli.

Po nekaterih raziskavah, zajema offsite SEO optimizacija kar 75% vseh aktivnosti, ki jih je potrebno izvajati pri optimizaciji spletnih strani:

screenshot-www.facebook.com-2020.12.23-08_46_29

Kaj je offsite SEO optimizacija

 

Pojem offsite SEO optimizacija predstavlja niz spletnih aktivnosti, ki jih je potrebno izvajati na internetu z namenom, da iz različnih spletnih strani, zgradimo t.i. povratno povezavo (backlink), ki “kaže” nazaj na vašo spletno stran oz. na url naslov, za katerega želite, da se v iskalniku Google, pojavi višje/na prvi strani Googla.

Več kot z offsite SEO optimizacijo zgradite kakovostnih povratnih povezav, višjo uvrstitev si lahko v iskalniku Google obetate (količina), pri čemer je potrebno paziti, da so vaše zgrajene povratne povezave, resnično kakovostne in, da jih gradite konstantno (kakovost).

Učinki offsite SEO optimizacije, se za url naslove, na katerih so SEO optimizirane vsebine za t.i. lahke/dolgorepe ključne besede, poznajo zelo hitro (z nekaj zgrajenimi kakovostnimi povratnimi povezavami), za težje/generične ključne besede in doseganje najvišjih pozicij na Google (t.i. rankingi med top 3) pa je potrebno povezave graditi nenehno in v ustrezni dinamiki (t.i. link velocity), učinki pa so lahko vidni šele čez leta. Več: Ključne besede – Kompleten vodič za iskanje in analizo.

Spodnja raziskava (vir 1 – How long does it take to rank in Google? (A study by Ahrefs)) prikazuje, da najvišje uvrstitve na Googlu dosegajo spletne strani, ki so stare 3 leta in več:

offsite-SEO-optimizacija-ucinki

Kako deluje offsite SEO optimizacija

 

Kako deluje offsite SEO optimizacija, zelo nazorno, prikazuje spodnja slika (vir 2 – Off-Page SEO – Moz):

offsite seo optimizacija kako deluje

Offsite SEO aktivnosti so usmerjene v to, da se povečujejo avtoriteta, zaupanja vrednost in kredibilnost posamezne spletne strani, posledično pa to vodi k višjim uvrstitvam spletnih strani na Googlu.

 

Aktivnosti, ki pomagajo k izboljšanju zaupanja v spletno stran so:

 

 

  • čas obstoja spletne strani
  • kakovostna spletna vsebina z objavami strokovnjakov in ekspertov
  • dokazi za obstoj spletne strani (kontaktni podatki, vpetost v socialna omrežja, objava lokacije, objave garancijskih in splošnih pogojev, objave dosežkov/certifikatov, izjave strank/reference, itd…)

 

Avtoriteta spletne strani se povečuje tako, da se spletna stran omenja na drugih, avtoritativnih spletnih straneh (in s povratnimi povezavami “kaže” na vašo spletno stran). Kredibilnost spletne strani dokazujejo spletne vsebine kot so študije, raziskave, poglobljene vsebine in podobno.

 

Offsite SEO optimizacija deluje tako, da spremlja količino in kakovost grajenih povratnih povezav ter njihovo dinamiko gradnje (link velocity). Na podlagi teh aktivnosti se spletna stran uvršča na dodeljene/zaslužene pozicije na Googlu.

 

Kako se spremljajo rezultati offsite SEO aktivnosti, prikazuje tudi spodnja tabela, kjer so prikazani rezultati offsite SEO optimizacije spletne trgovine Pohistvo123.si:

offsite-seo-optimizacija-evidenca

V razdelku aktualno so vključene tiste ključne besede za katere se izvaja aktualna/trenutna SEO optimizacija, v razdelku monitoring se nahajajo ključne besede za katere je že dosežen cilj SEO kampanje (ponavadi so to dosežene uvrstitve spletne strani med prvih 5 prikazov na Googlu), v razdelku potenciali se evidentirajo ključne besede za bodoče SEO kampanje.

 

Tabela na desni prikazuje mesečni napredek izvajanja SEO optimizacije.

 

Povzetek vseh offsite SEO aktivnosti (tudi v primerjavi z onsite SEO aktivnostmi) prikazuje spodnja slika (vir 3 – Onsite vs offsite SEO – Which is more valuable)Opis koristi, ki jih prinaša onsite SEO optimizacija, najdete na povezavi:

offsite-vs-onsite-seo-aktivnosti

Katerih je glavnih 6 koristi offsite SEO optimizacije

 

Glavne koristi offsite SEO optimizacije so:

 

 

  • rangiranje/uvrščanje spletne strani v iskalniku Google, za najtežje/t.i. generične ključne besede, za katere je značilen visok iskalni volumen in največja konkurenca. Nemalokrat so generične/težke ključne besede tudi hkrati tiste ključne besede, ki so na trgu zakupa ključnih besed (Google Ads plačljivo oglaševanje) najdražje. Zato se korist kakovostne offsite SEO optimizacije izkazuje tudi v zmanjšanih stroških za izvajanje Google Ads, plačljivega oglaševanja.

 

 

  • možnost nenehnega širjenja svojega spletnega posla/spletne vidnosti na Googlu (z nenehnim dodajanjem novih težkih/generičnih ključnih besed). Težkim ključnim besedam, preko katerih spletna stran že dosega dobre uvrstitve na Googlu (zaradi izvajanja offsite SEO optimizacije), se s časom, lahko namenja manj energije in časa, dodajo pa se nove ključne besede, s katerimi spletna stran še ne rangira visoko na Googlu.

 

 

  • posedovanje znanj (in strukture/sistema) za izvajanje offsite SEO optimizacije omogoča širjenje spletnega posla tudi v ostale panoge (bodisi preko novih spletnih strani, bodisi preko obstoječih spletnih strani), saj so znanja, potrebna za uvrščanje spletnih strani na prvo stran Googla, z najtežjimi ključnimi besedami, v 90% primerih podobna, vsem ključnim besedam. Razlika pri uvrščanju ključnih besed na prvo stran Googla je le pri “ugotavljanju” ustrezne dinamike gradnje povratnih povezav (link velocity).

 

 

  • v odvisnosti od pristopa k offsite SEO optimizaciji, lahko ta, pozitivno prispeva k boljšemu/kakovostnejšemu/hitrejšemu izvajanju onsite SEO optimizacije, saj se, vsaj na področju gradnje t.i. kontekstualnih povratnih povezav, onsite in offsite SEO aktivnosti, med seboj, kaj dosti, ne razlikujejo.

 

 

 

 

  • kakovostna offsite SEO optimizacija “stavi” tudi na branding. Google na vrhu svojih spletnih strani, zelo rad prikazuje blagovne znamke. V kolikor uspe podjetju, skupaj z izvajanjem SEO optimizacije, graditi še branding, podjetje s tem še dodatno pridobi. Poglejte primer rezultatov SEO kampanje in brandinga hkrati za spletno stran ebonitete, ki s ključno besedo ebonitete, rangirajo na prvem mestu na Googlu, hkrati pa to isto besedo, v Google, vtipka 2900 uporabnikov Googla, vsak mesec:
seo-branding-ebonitete

Dodatne informacije

 

 

 

Viri:

 

1 – How long does it take to rank in Google? (A study by Ahrefs)
2 – Off-Page SEO
3 – Onsite vs offsite SEO – Which is more valuable

Matija

Vodja ekipe na Seo-Praktik.si.
Osebna spletna stran: Matija Zajšek.com.