Digitalni marketing je v porastu (vir slike Digitalni marketing za začetnike, leto 2021, Matija Zajšek), zato se ne gre čuditi, da je med posamezniki in podjetji vedno več interesentov, ki jih ne zanimajo samo osnove digitalnega trženja, ampak tudi kompletna digitalno marketinška strategija in prodaja na internetu:

digitalni-marketing-rast-trend

Podjetja in posamezniki, ki obvladajo digitalni marketing, lahko samostojno širijo svoj posel izven svojih meja, marketinško nastopajo na različnih spletnih kanalih, hkrati pa tudi, v bistveno večji meri, delajo od doma, kar se je, še posebej v času korona krize izkazalo za ključno pri “preživetju” marsikaterega podjetja in posameznika, na trgu.

V tem zapisu je podrobneje razloženo kaj je digitalni marketing, kje se začnejo in kaj so osnove digitalnega trženja, pomen digitalne strategije ter tudi nasveti o tem kdo digitalni marketing, dejansko potrebuje.

Kaj je digitalni marketing

Digitalni marketing je paleta trženjskih pristopov v različnih digitalnih kanalih, z namenom doseganja marketinških ciljev. Za razliko od spletnega marketinga, se digitalno trženje, usmerja tudi na druga področja digitalije in ne samo na internet. To so: trženje preko digitalnih panojev, trženje preko sms-ov, trženje na televiziji, trženje na radiu, ipd….

Če bi morali povzeti z enim stavkom kaj je digitalni marketing je to ta, da je digitalni marketing “glavna kategorija” digitalnega trženja, spletni marketing (npr. email marketing, vsebinski marketingspletna optimizacija, marketing na družabnih omrežjih), marketing na televiziji in drugo pa podkategorije digitalnega trženja.

Preprosta, hitra in nepopolna slika vseh digitalnih kanalov, bi lahko, za lažjo predstavo, zgledala kot spodnje:

kaj-je-digitalni-marketing-shema

Kakšne so osnove digitalnega trženja

Osnove digitalnega trženja se začnejo pri razumevanju funkcioniranja različnih digitalnih kanalov.

Drugače se digitalnega trženja lotite na televiziji, kot na radiu, še bolj razvejan pa je pristop k ttrženju na internetu. Različni digitalni kanali za seboj potegnejo različne pristope, različno načrtovanje marketinških proračunov ter različno izvajanje aktivnosti (v odvisnosti od marketinških ciljev, ki jih želite na posameznih marketinških kanalih, zasledovati).

Osnove digitalnega trženja bi lahko razdelili tako:

  • poznavanje razlik trženja na različnih kanalih (lastnosti posameznih trženjskih kanalov)
  • poznavanje ciljne publike (ki ji želite tržiti na posameznem digitalnem kanalu)
  • poznavanje zakonitosti učinkovitega digitalnega trženja (na splošno). V tej točki se skriva odgovor na poznavanje dobrih praks, ki učinkovito delujejo na enem ali drugem kanalu.

NAMIG: Osnove digitalnega marketinga je najlažje spoznati z obiskom ali udeležbo na različnih, tudi specifičnih tečajih za digitalni marketing. Trenutno najbolj popularni in iskani tečaji za digitalni marketing (tečaji za samostojno optimizacijo spletnih strani in trgovin, tečaji za samostojno prodajo na amazonu, tečaji za učinkovit vsebinski marketing, itd…), so predstavljeni na povezavi tečaj digitalni marketing.

Pomen digitalno marketinške strategije

Brez dobrega načrta ne nastane nič dobrega. Brez dobre startegije nastane bodisi nekaj kar niste načrtovali ali pa ne nastane nič. Ali pa nastane kopica stroškov brez želenega rezultata.

Pomen (zapisanega) načrta zato ne velja samo v marketingu, ampak tudi na splošno, v življenju.

Digitalno marketinška strategija pomaga vzpostaviti jasno definirane cilje, aktivnosti in stroške ter čas, ki bo potreben, da se trženjski cilji, dosežejo. Dobro začrtana marketinška strategija pomaga k temu, da podjetja in posamezniki bolj optimalno investirajo svoj čas in denar v marketinške kanale, kjer je pričakovana povrnitev stroškov od marketinških aktivnosti, najhitrejša in najvišja, hkrati pa kakovostne marketinške strategije opredeljujejo tudi kadrovske zahteve po izvajanju marketinga v podjetjih in pri posameznikih (ki se digitalnega trženja, lotevate samostojno).

Digitalno marketinška strategija je zapisan dokument, ki, po domače zapisano, predstavlja pot po kateri je treba (tržnikom) hoditi, da dosežejo svoje trženjske cilje.

Mnenje o pomenu digitalno marketinške strategije (Bonitetna hiša Prva bonitetna agencija d.o.o.)

V naši bonitetni hiši, je spletno marketinška strategija, osnova za spletni nastop naše internetne strani ebonitete.si. Brez začrtanega načrta, s katerim določamo vsako letne cilje, posledično pa tudi plane za nadaljno rast naše spletne strani, si premišljenih digitalnih aktivnosti dejansko ne znamo niti predstavljati. Od načrta za digitalni marketing je namreč odvisno celoletno planiranje proračuna v katere digitalne kanale nameravamo vlagati v bodoče.

Primer SEO marketinške strategije za spletno trgovino počivalniki Pohištvo123

Na spodnji sliki je prikazan izsek načrta na področju kanala trženja na digitalu s pomočjo SEO optimizacije spletne trgovine počivalniki Pohištvo123:

seo-digitalna-strategija-pocivalniki-pohistvo

Ključne besede, za katere je izvajana SEO optimizacija, so zamegljene, a rezultati na desni prikazujejo izboljševanje spletne trgovine Pohištvo123.si, proti prvim mestom na Googlu, za 5 izjemno težkih ključnih besed.

Kdo potrebuje digitalni marketing

Ogromno podjetij in posameznikov je še danes prepričanih, da digitalnega marketinga, ne potrebuje. In, nasprotno z vsesplošnim prepričanjem, digitalnega trženja res ne potrebuje vsako podjetje oz. organizacija. Podjetja, družbe in organizacije, ki nimajo trženjskih ambicij in ciljev, ne potrebujejo nobene trženjske aktivnosti, kaj šele digitalne.

Sem spadajo npr. (nekaterih zavodi, javne šole in organizacije, prenekatera društva, verske skupnosti, ipd…). Vsi, ki jim ni potrebno skrbeti za doseganje trženjskih ciljev, ne potrebujejo “nujno” digitalnega marketinga (lahko pa ga vseeno izvajajo za potrebe drugih ciljev, npr. digitalne podpore svojim članom, skupnostim, itd…).

Digitalni marketing potrebujete podjetja in posamezniki, ki imate ambicije širiti ali stabilizirati svoje poslovanje (ki trenutno še ni vezano na digitalni pristop).

Transformacijo digitalnega trženja potrebujejo podjetja, ki s trenutnim digitalnim pristopom niso zadovoljna.