SEO KPI je angleški izraz za SEO key performance indicators, kar pomeni SEO ključni pokazatelji učinkovitosti.

S spremljanjem SEO KPI-jev ugotovite in nadzorujete ali vaša optimizacija internetnih strani, napreduje, nazaduje in kje so rezerve v izboljšanju učinkovitosti izvajanja optimizacije strani.

V nadaljevanju tega prispevka boste spoznali katere so glavne in najbolj priporočljive SEO KPI metrike, kaj pove posamezen pokazatelj SEO učinkovitosti ter kako jih spremljati.

Kateri so glavni pokazatelji učinkovitosti optimizacije internetnih strani (SEO KPI-ji)

Obiskanost spletne strani po naravni (neplačani, organski) poti

Obiskanost internetnih strani je glavni in najpogosteje uporabljan podatek/pokazatelj ali je optimizacija internetne strani na posamezni spletni strani, učinkovita ali ne. Pri čemer je pomembno, da opazujete zgolj obisk, ki na spletno stran prihaja po naravni, neplačani poti – torej obisk, ki na spletno stran pride čez Googlove prikaze vaših internetnih strani, vstran od obiska, ki pride na spletne strani, iz vaših promocijskih objav na socialnih omrežjih, iz email marketinga, morebitnih plačanih oglasov (npr. Google Ads), itd…

SEO KPI obiskanost spletne strani po naravni/organski poti spremljate v Google analitiki v zavihku pridobitev/pregled.

Pokazatelj SEO učinkovitosti po tej poti je prikazan grafično:

seo-kpi-obiskanost-spletne-strani

Uvrstitev spletnih strani na Googlu med neplačanimi prikazi internetnih strani

Uvrstitev spletnih strani na Googlu med organskimi, neplačanimi prikazi na Googlu je drugi najpogosteje uporabljan podatek oz. pokazatelj ali je optimizacija internetne strani učinkovita ali ne.

Uvrstitve spletnih strani na Googlu spremljamo različno.

V primeru manjših spletnih strani je mogoče uvrstitve spletnih strani (t.i. SERP-e, search engine ranking positions) spremljati ročno, sicer pa na internetu obstaja nešteto brezplačnih in plačljivih SEO orodij, ki spremljajo uvrstitve spletnih strani na Googlu, glede na različne nastavitve.

SEO KPI metrika uvrstitev spletnih strani na Googlu se lahko spremlja sproti (ko je na internetni strani objavljena nova spletna vsebina) ali vsak mesec ali četrtletje, da se ugotovi trend izboljševanja ali poslabševanja doseženih uvrstitev spletnih strani na Googlu.

SERP-i oz. uvrstitve spletnih strani na Googlu se spremljajo glede na različne parametre, npr. glede na trg (slovenski Google,…), glede na napravo (uvrstitve na namiznih in mobilnih napravah), glede na posamezno targetirano ključno besedo.

Primer prikaza spremljanja SEO KPI-ja uvrstitev spletnih strani na Googlu z ROČNIM spremljanjem rezultatov (spletna stran Seo-Praktik.si)

Kako zgleda ročno spremljanje uvrstitev spletnih strani na Googlu, prikazuje spodnja slika na kateri so prikazane uvrstitve spletne strani Seo-Praktik.si za posamezne, identificirane ključne besede, po mesecih.

V posamezni vrstici, npr. vrstica 18, je zabeležena ključna beseda “kaj je seo”, na desni strani slike pa vidite zabeležene podatke po mesecih, na kateri poziciji se nahaja spletna stran Seo-Praktik.si, za ključno besedo “kaj je seo” (in njeno sorodno besedo “kaj je seo optimizacija”).

Url naslov, na katerem je opisano kaj je seo, na internetni strani Seo-Praktik.si, se nahaja na povezavi.

seo-kpi-uvrstitve-na-googlu

Avtoriteta spletne domene in avtoriteta posamezne spletne vsebine

Avtoriteta spletne domene in posamezne spletne vsebine (t.i. domain authority in page authority) sta SEO KPI metriki, ki povesta kako internetna stran napreduje v smislu izboljševanja stopnje zaupanja Googla v posamezno spletno domeno in v posamezno spletno vsebino.

Različni ponudniki storitev spremljanja različnih metrik učinkovitosti izvajanja optimizacije internetnih strani, ti dve metriki opredeljujejo z različnimi pojmi. Najbolj znana pojma sta pojma domain authority in page authority (DA in PA) spletne strani Moz.com, sicer pa podobno SEO KPI metriki spremljajo tudi druge SEO agencije (npr. Ahrefs, Semrush, Majestic, itd…).

Opomba: Google ves čas na svojih blogih in v SEO skupnostih sporoča, da izboljševanje metrik drugih SEO agencij nima direktne povezave z izboljševanjem uvrstitev spletnih strani na Googlu, a kljub temu precej SEO skupnosti vseeno spremlja avtoriteto spletnih strani z namenom, da opazuje ali stopnja zaupanja Googla do teh strani, vsaj generalno napreduje.

Kako meriti PA in DA metriki [primer na spletni strani Ebonitete.si]

SEO KPI metriki PA in DA merite z brezplačnim orodjem Mozbar.

Na spodnji sliki je prikazano kje vidite obe metriki, npr. za internetno stran Ebonitete.si, ki ponuja obiskovalcem pregled bonitet podjetij njihovih poslovnih partnerjev:

seo-kpi-da-pa-ebonitete

Po (brezplačni) inštalaciji mozbara v Google chrome, se ob odprtju posamezne strani (v tem primeru ebonitete.si) prikaže mozbar na vrhu posamezne spletne strani. Na njem sta napisani številki za PA In DA.

Iz slike lahko vidite, da ima spletna stran ebonitete.si, na lestvici od 1 d0 100, visoko stopnjo zaupanja (28) na nivoju svoje spletne domene in visoko številko 30 na nivoju posamezne spletne vsebine (v tem primeru vstopne spletne strani)

NAMIG: Medtem, ko domenska avtoriteta (DA) velja enaka za celotno spletno stran, velja avtoriteta na posamezni strani, za različno. Nove vsebine ponavadi začnejo s stopnjo zaupanja PA = 0.

Če želite primerjati kako se vaša stopnja zaupanja Googla v vašo internetno stran, odraža v primerjavi z drugimi konkurenti, potem v Google vtipkate targetirano ključno besedo in mozbar vam pokaže stopnje zaupanja za vsako internetno stran, posebej.

Poglejte sliko:

primerjava-da-in-pa

Iz zgornje slike je razvidno, da se na vrhnjih pozicijah Googla, med organskimi prikazi, praviloma nahajajo internetne strani, ki imajo višje stopnje DA in PA. Ebonitete.si se s stopnjo zaupanja PA 30 in DA 28, nahajajo na tretjem mestu, na prvi strani Googla (s svojo vstopno spletno stranjo www.ebonitete.si).

SEO KPI, ki spremlja povprečen čas zadržanosti bralcev na vaših vsebinah

T.i. average time on site je podatek, ki ga najdete v Google analitiki.

Načeloma velja, da se na kakovostnejših vsebinah, uporabniki in obiskovalci spletnih strani, zadržujejo dlje časa. Glede na to, da je eden izmed sestavnih delov učinkovite optimizacije internetnih strani tudi priprava in objavljanje novih spletnih vsebin, ki so SEO optimizirane za točno izbrane/targetirane ključne besede, je SEO KPI average time on site dober pokazatelj ali je posamezna vsebina kakovostna ali ne.

NAMIG: v nekaterih primerih je SEO KPI kratek povprečen čas na spletnih straneh, tudi hkrati dober podatek, saj lahko pomeni, da so obiskovalci spletne vsebine, hitro v vsebini našli informacijo, ki so jo iskali in stran tudi hitro zapustili (npr. ključna beseda “vreme”).

Upoštevajte tudi, da se povprečen čas zadžanosti obiskovalcev na vaših spletnih straneh razlikuje glede na panogo v kateri nastopate s svojo internetno stranjo (1).

seo-kpi-povprecen-cas-na-strani

Offsite SEO KPI metrika – Število pridobljenih povratnih povezav

Povratne povezave (t.i. backlinks) so metrika, ki Googlu pove koliko in katere ostale internetne strani “priporočajo” vašo spletno stran. To počnejo tako, da na svojih spletnih straneh, objavijo povezavo do vaše spletne strani.

Več kot ima vaša internetna stran zgrajenih KAKOVOSTNIH povratnih povezav, večja bo stopnja zaupanja Googla do vaše spletne strani, posledično pa bo tudi uvrstitev vaše internetne strani na Googlu, višja.

Gradnja povratnih povezav do vaših internetnih strani spada v področje spletne optimizacije, ki se imenuje offsite SEO optimizacija. Podrobnosti o offsite SEO najdete na povezavi.

Število zgrajenih povratnih povezav in njihove podrobnosti spremljate v Google Search konzoli v zavihku povezave. SIcer pa je dinamiko gradnje povratnih povezav za potrebe offsite SEO mogoče meriti tudi z drugimi SEO orodji, t.i. backlinkcheckerji.

Na spodnji sliki je prikaz backlink checkerja Ahrefs (2):

seo-kpi-gradnja-povratnih-povezav

Onsite SEO ustreznost posameznega url naslova

Najpomembnejša SEO KPI metrika, ki SPROTI spremlja kakovost optimizacije internetnih strani, je metrika, ki spremlja onsite SEO ustreznost posamezne objavljene spletne vsebine.

Že sam izraz onsite SEO pove, da mora vsaka vsebina na spletnih straneh, upoštevati nekatera/aktualna SEO pravila, s čimer jo je enostavneje uvrstiti na višja mesta v iskalniku.

Boljše kot je internetna stran onsite SEO optimizirana, večje možnosti ima za višjo uvrstitev na Googlu.
Če uporabljate WordPress, je za spremljanje upoštevanja ustrezne rabe onsite SEO pravil, telo uporabno orodje (brezplačen vtičnik Yoast), podorbnosti o tem kako optimizirati spletno stran v WordPressu in z vtičnikom Yoast pa so prikazane na povezavi optimizacija spletnih strani MatijaZajšek.com.

Hitro spremljanje onsite SEO KPI metrik [na spletni strani prvafina.si]

Onsite SEO ustreznost lahko spremljate, na zelo “hiter” način, tudi z raznimi “zunanjimi” orodji, ki se inštalirajo v iskalnik. Če z, zgoraj omenjenim Yoast-om, spremljate onsite SEO ustreznost iz backend strani (iz strani, ko vsebino šele optimizirate), obstajajo na internetu tudi SEO orodja, ki pokažejo kako so SEO optimizirane druge spletne strani (brez, da dostopate do njih iz zaledja).

Na spodnji sliki lahko vidite npr. orodje Detailed SEO extention, ki pokaže kako so ustrezno SEO optimizirani SEO naslov, meta opis in h oznake:

onsite-seo-prva-fina

Na zgornji sliki je prikazano kako je SEO ustrezno spisan SEO naslov, meta opis in drugi elementi na spletni strani Odkup terjatev prvafina.si.

Uporaben video o tem katere SEO KPI-je spremljati in meriti:

Dodatne informacije:

  • ostale gostujoče zapise o SEO optimizaciji, na Magus.si, najdete na povezavi
  • še več uporabnih informacij o SEO KPI-jih najdete na SEO optimizacija na Omega3.si
  • vrhunski SEO upravljalci, zraven opisanih SEO KPI metrik, spremljajo še celo vrsto drugih SEO metrik (od katerih so nekatere bolj, druge manj ključne za posamenzo branžo). Posledica merjenja ustreznih SEO KPI-jev za posamezno speltno stran (v posamezni panogi) je kakovostno SEO optimizirana stran. Poglejte primer strani Gumitehna.
  • če vas podrobneje zanima SEO optimizacija in jo želite izvajati sami, boste na povezavi SEO optimizacija tečaj, našli celoten tečaj (v 24 korakih) kako SEO optimizacijo izvajati sami.

Viri:

1 – 2021 Digital Experience Benchmarks by Industry
2 – Backlink Checker