Backlinki oz. povratne povezave so v SEO skupnosti, v večini primerov, prepoznani kot drugi, ponekod pa celo prvi, SEO element, ki vpliva na uvrstitev posameznih spletnih strani na Googlu (med organskimi prikazi).

Zraven onsite SEO optimizacije in tehnične optimizacije, je gradnja backlinkov (t.i. offsite SEO optimizacija) tretja najpogostejša SEO smernica, ki se jo priporoča upoštevati, še posebej, če želite svojo spletno stran, na prvo stran Googla, uvrstiti s težkimi in najbolj konkurenčnimi ključnimi besedami.

 

Spodaj je predstavljenih nekaj zanimivih SEO študij, ki dokazujejo kako backlinki vplivajo na SEO rezultate.

Kako pomembne aktivnosti predstavlja različnim SEO ustvarjalcem gradnja povratnih povezav dokazuje spodnja študija (vir 2):

Na tej sliki je raziskovano kateri vrsti gradnje povezav (links) namenjajo SEO optimizatorji več časa. Čeprav je največ SEO upravljalcev spletnih strani odgovorilo, da gradnji notranjih (t.j. onsite SEO optimizacija) in gradnji zunanji (t.j. offsite SEO optimizacija) namenja enak odmerek časa, je v drugem odgovoru vidno, da se v večini primerov več časa med SEO upravljalci internetnih strani, namenja gradnji povratnih (zunanjih povezav) oz. offsite SEO optimizaciji.

NAMIG: Podrobnosti o tem kaj je onsite SEO in kaj offsite SEO optimizacija ter kakšne koristi prinaša izvajanje enega in drugega, najdete na spletni strani Seo Praktik.

priporocene-strani-vs-obisk-spletne-strani

V eni od SEO študij (vir 1) so na Ahrefsu dokazali, da je število spletnih strani, ki priporočajo vašo spletno stran (t.i. reffering domains) preko povezav, ki iz njihovih spletnih strani, “kažejo” na vašo spletno stran, povezano s številom naraščajočega obiska na vaši spletni strani.

To pomeni, da več kot boste na internetu zgradili povratnih povezav iz drugih spletnih strani, na vaše, več obiskovalcev na svojo spletno stran, si lahko obetate. Vendar pa ne obstaja nasprotna raziskava, ki bi dokazala ali je morebitno večje število povratnih povezav iz drugih spletnih strani, povezano s tem, da se spletna stran nahaja visoko na iskalniku Google in se posledično nanjo, zaradi zanimive, uporabne ali kakovostne vsebine, sklicuje (povezuje) več spletnih strani.

NAMIG: V največ SEO študijah boste opazili navedbe, da offsite SEO optimizacija pomaga spletnim stranem uvrstiti se višje na Googlu, ob pogoju, da je onsite SEO optimizacija urejena dobro. Bolj kakovostno kot je upoštevana onsite SEO optimizacija na spletni strani, manj truda in stroškov bo potrebnih za izvajanje offsite SEO. Kako poskrbeti, da bo vaša spletna stran onsite SEO optimizirana preglejte na povezavi kako optimizirati spletno stran.

Kako različne backlink metrike vplivajo na SEO rezultate spletnih strani

V eni od študij (Ahrefs) so raziskovali kako različne lastnosti povratnih povezav vplivajo na uvrstitve spletnih strani na Googlu:

lastnosti-backlinkov-vpliv-na-seo
V tej študiji so raziskovali: – povezave med številom zgrajenih backlinkov in višino uvrstitve spletne strani na Googlu (korelacija = 0,2793), – število dofollow backlinkov v primerjavi z uvrstitvijo na Googlu, – število povratnih povezav iz spletnih strani, ki imajo nad 100 obiskovalcev v primerjavi z uvrstitvami na Googlu – idr

Vpliv količine backlinkov na uvrstitev spletne strani na Googlu

V študiji (vir 4) so raziskovali 11,8 milijona spletnih strani, ki imajo najmanj 1 povratno povezavo iz drugih spletnih strani, na svojo spletno stran. V tej študiji so najprej ugotovili, da 95% vseh spletnih strani sploh nima niti ene povratne povezave, sicer pa ima v povprečju prvo urvščena spletna stran na Googlu 3,8 krat več povratnih povezav kot tiste, ki so uvrščene na pozicije od drugega do desetega mesta (na prvi strani Googla).

stevilo-backlinkov-prva-stran-na-Googlu

Spodaj si poglejte realen, slovenski primer spletne strani, ki redno gradi backlinke do svoje spletne strani (www.ebonitete.si) in dosega konstantno prvo uvrstitev na Googlu, v razmeroma zahtevni panogi financ in preverjanje bonitet različnih podjetij.

Na spodnji sliki je prikazana evidenca gradnje backlinklov ter posledično uvrščanje spletne tsrani ebonitete.si na prvi strani Googla, po posameznih mesecih. Ključne besede in url naslovi, ki se jim izboljšuje uvrstitev na Googlu (tudi) s pomočjo backlinkanja, so zamegljeni:

backlinki-ebonitete

Kdaj začne gradnja backlinkov vplivati na SEO rezultate

Na Moz-u (vir 5) so raziskovali kdaj začnejo backlinki vplivati na uvrstitve spletnih strani na Googlu. V njihovi študiji so dokazali, da v povprečju velja, da nižje kot je izhodišče (nižja kot je trenutna uvrstitev spletne strani na Googlu), večji in hitrejši vpliv ima posamezen backlink na višjo uvrstitev spletne strani na Googlu. In obratno.

Višje kot je že uvrščena spletna stran na Googlu, pozneje imajo posamezni backlinki vpliv na izboljšanje uvrstitve. Hkrati pa mora biti zgrajenih bistveno več backlinkov za tiste spletne strani, ki se že nahajajo na prvi strani Googla:

vpliv-backlinkov-na-seo-kdaj

Na spodnji sliki lahko vidite realen primer tega kdaj se začnejo spreminjati (izboljševati) uvrstitve spletne strani na Googlu, po tem, ko se aktivno izvaja offsite SEO optimizacija. Na sliki spletne strani prvafina.si zavarovanje terjatev so prikazane uvrstitve spletne strani na Googlu po mesecih. Poglejte premike po posameznih mesecih in dobili boste občutek kako hitro (ali počasno) je mogoče pričakovati premike na Googlu v panogi zavarovanja terjatev. Sicer se spletna stran prvafina.si, s svojo ponudbo zavarovanja terjatev trenutno nahaja na drugem mestu na Googlu:

uvrstitve-na-googlu-prvafina

POVZETEK: Zraven objavljenih študij, se samostojno z gradnjo backlinkov ukvarjam že več kot 10 let. V vseh teh, 10 letih, mi ni uspelo “odkriti” kakšen vpliv imajo backlinki na SEO rezultate spletnih strani na Googlu. Ne na podlagi prebranih raziskav drugih, ne na podlagi lastnega dela.
Sem pa se, v povezavi z backlinki in z lastnimi SEO rezultati (doseženimi uvrstitvami na Googlu) dokopal do naslednjih ugotovitev:
– backlinki so za SEO rezultate pomembni (brez njih, z najbolj konkurenčnimi besedami, ne gre na prva mesta na Googlu)
– za prvo stran Googla je pomembna konsistentna gradnja backlinkov. Ne obstaja zlati backlink, ki bi vašo spletno stran za “veke vekov” pripeljal na prvo mesto na Googlu in bi vas tam obdržal za celo življenje
– različne vrste backlinkov različno vplivajo na uvrstitve na Googlu, kljub temu pa je treba graditi vse vrste backlinkov, ker sicer backlink portfelj izgleda precej nenaravno (in posledično ne opazim premika na Googlu)
– večina SEO stroke navaja, da so najmočnejši backlinki t.i. kontekstualni backlinki
– kljub temu, da je dokazana korelacija med večjim številom backlinkov iz različnih domen in višjo uvrstitvijo spletnih strani na Googlu, ni dokazano ali je višja uvrstitev na Googlu posledica večjega števila backlinkov iz različnih domen ali višja uvrstitev na Googlu botruje več backlinkom. Moja dosedanja praksa mi govori, da večje število referenčnih domen ni nujno povezano z višjo uvrstitvijo spletnih strani na Googlu.

Če želite sami začeti sistematično izvajati SEO optimizacijo svojih spletnih strani, povabim k brezplačnemu SEO tečaju, ki vas v 12 poglavjih vodi do tega, da bodo vaši SEO rezultati in razumevanje optimizacije spletnih strani, še boljši.

Dodatne informacije:

Viri:

1 – 31 SEO statistics for 2021 and what they tell us
2 – 25 Stats That Prove Why You Need Link-Building in Your SEO Strategy
3 – What is a Backlink? How to Get More Backlinks
4 – SEO Statistics for 2022 
5 – How Long Do Backlinks Take to Show Effect?