V tej objavi je podrobneje predstavljeno kako optimizacija spletnih strani prispeva k povečanju obiska na spletnih straneh.
Ker je možnosti za povečevanje obiskovalcev na vaših spletnih straneh, s pomočjo SEO optimizacije, več, so v nadaljevanju tudi podrobneje opisani posamezni pristopi, tako, da se boste izboljšave obiskanosti vaših spletnih strani, lahko lotili tudi sami.

Kako optimizacija spletnih strani vpliva na obiskanost spletnih strani, prikazuje spodnja študija (vir 3 – Don’t Get Left Behind: 6 SEO Trends That’ll Affect Your Traffic).

 

SEO optimizacija spletnih strani in, z njo, tesno povezano bloganje (t.j. ustvarjanje novih spletnih vsebin) veljata za prvi 2 aktivnosti, ki spletnim stranem pomagata povečati obisk:

obisk-spletne-strani-vpliv-seo

Kaj je optimizacija spletnih strani

 

Optimizacija spletnih strani je izraz pod katerega spada izvajanje različnih spletnih aktivnosti (na vaši spletni strani in na drugih spletnih straneh) z namenom, da na svojo internetno stran, pripeljete vedno več obiskovalcev.

 

Prvi cilj SEO optimizacije spletnih strani je povečati število obiskovalcev na spletni strani. Po svoje je, optimizacija spletnih strani, proces, ki ga lastniki in upravljalci spletnih strani, ne bi smeli nikoli želeti opustiti, saj je ni, vsaj podjetniško naravnane spletne strani, takšne, ki bi si “smela želeti”, da število obiskovalcev na njeno spletno stran, več ne narašča.

 

Zapisano drugače: če si želite dosegati vedno večje število obiskovalcev na spletno stran, za to uporabljajte optimizacijo spletnih strani.

 

Optimizacija spletnih strani je prvi korak do večje prodaje preko spletnih strani.
Poglejte to na spodnji sliki (vir 2 – What is SEO):

Optimizacija spletnih strani prispeva k izboljšanju uvrstitev spletnih strani na Googlu, posledično pa to pripelje do povečanega števila obiskovalcev na spletnih straneh.

 

 

Metode & pristopi za povečevanje obiskanosti spletnih strani s pomočjo SEO

 

Povečevanja obiskanosti spletnih strani s pomočjo optimizacije spletnih strani se, generalno gledano, lahko lotite na 3 načine:

 

 

 • tako, da izboljšujete obstoječe, že objavljene vaše spletne vsebine na vaši internetni strani
 • tako, da pripravljate nove, sveže spletne vsebine (ki jih optimizirate tako, da se uvrščajo na vrhnje pozicije iskalnika Google)
 • tako, da izvajate offsite SEO optimizacijo in se “borite” pripeljati vašo spletno stran na vrh iskalnika Google tudi, ko uporabniki Googla, v iskalnik vtipkajo najtežje, t.i. generične ključne besede

 

Vsi trije postopki so podrobneje predstavljeni in s primeri, prikazani v nadaljevanju.

 

 

Povečevanje obiskanosti spletnih strani z optimizacijo obstoječih spletnih vsebin

 

Prva in “najlažja” ter hkrati tudi najhitrejša možnost, da dosežete povečanje obiska na spletni strani, je ta, da obstoječe, že objavljene spletne vsebine, optimizirate po aktualnih SEO pravilih, s čimer bo iskalnik Google, bolje razumel vsebino, ki ste jo že objavili v preteklosti, posledično pa bo to vsebino, uvrstil višje v svojem iskalniku.

 

Višje uvrščene spletne vsebine in spletne strani v iskalniku so bolj opazne in vidne, posledično se nanje poveča tudi število klikov. S tem povečate obiskanost svoje spletne strani.

 

Katera SEO pravila upoštevajte pri optimizaciji vaših obstoječih spletnih vsebin:

 

 

 • vsak naslov spletne vsebine opremite s ključno besedo za katero želite optimizirati vsebino. Naslov, t.i. SEO naslov spletne vsebine, je prvi “element”, ki ga uporabniki Googla, opazijo na Googlu in od marketinške privlačnosti SEO naslova je odvisno ali bodo uporabniki Googla, kliknili na vaš prikaz spletne strani ali na katerega drugega.Naslov, opremljen s ključno besedo, velja po številnih SEO študijah (vir 1 – 38 SEO Statistics You Need to Know for Increasing Your Search Rankings [New Data], za najpomembnejše SEO pravilo pri optimizaciji spletnih strani:

 

 • vsak meta opis spletne vsebine opremite z unikatnim besedilom, ki naj, tako kot SEO naslov, vključuje ključno besedo za katero je optimizirana spletna vsebina. Na zgornji sliki lahko vidite, da sodi ustrezno optimiziran meta opis na četrto mesto pomembnosti pri uvrščanju in razvrščanju spletnih strani na Googlu. Več kot boste ustrezno in pravilno upoštevali SEO pravil, višje se bo v Googlu uvrščala vaša spletna stran, posledično pa bo rasel obisk na internetno stran.

 

 

 • Naslov spletne vsebine (označen s t.i. H oznakami (headers)) opremite s ključno ali več ključnimi besedami za katero je optimizirana spletna vsebina.
  Pri optimizaciji H oznak ima precej urednikov spletnih strani težave z razlikovanjem H označenih naslovov in SEO naslovov (iz prve točke opisovanja SEO pravil, zgoraj).
  H naslovi in SEO naslovi niso eno in isto.Poglejte primer:

Na spletni strani ebonitete.si, kjer je objavljena vsebina o bilanci stanja in izkazu poslovnega izida, je SEO naslov zapisan v zgornji, prvi vrstici, s H oznako H1 označen naslov pa je napisan kot glavni naslov vsebine o bilanci stanja.

 

 

 • url naslov spletne vsebine vključite ključne besede za katere so optimizirane spletne vsebine. Iz zgornje raziskave razberete, da boste na ta način upoštevali kar 4 prva in najpomembnejša SEO pravila, ki prispevajo k višji uvrstivi vaših spletnih strani na Googlu. Torej tudi k povečanemu obisku na spletnih straneh.

 

 

Povečevanje obiskanosti spletne strani s pripravo spletnih vsebin, optimiziranih za t.i. dolgorepe ključne besede

 

Druga aktivnost, ki vam bo pomagala do povečanega obiska spletne strani, je priprava novih spletnih vsebin.

 

Tudi pri ustvarjanju teh spletnih vsebin upoštevajte zgoraj opisana SEO pravila, zraven tega pa bodite pozorni tudi na to, da nove spletne vsebine, pripravljate za tiste ključne besede, ki jih uporabniki Googla, dejansko vtipkujejo v svoj iskalnik, obenem pa se, po njihovem vtipkanju (ali izgovorjavi v Google) vaša spletna stran še z nobeno spletno vsebino ne nahaja na prvi ali drugi strani Googla.

 

Na ta način boste dosegali konstatno in stabilno povečevanje obiskovalcev na vašo spletno stran.
Primer naraščanja števila obiskovalcev na spletno stran preko tega postopka poglejte na spodnji sliki:

 

 

povecanje obiska na spletni strani

NAMIG: Če želite povečevati obisk spletne strani, tako kot je prikazano na zgornji sliki in želite uporabiti zgornjo taktiko/pristop, potem se osredotočite na redno, zelo pogosto objavljanje novih spletnih vsebin. Na zgornji sliki je rezultat v povečanem obisku, dejansko rezultat vsakodnevne priprave nove spletne vsebine (na blogu), v obdobju enega leta, vedno znova za novo ključno besedo.

Povečevanje obiskanosti spletne strani s pomočjo offsite SEO optimizacije

 

Zgornji dve taktiki za povečanje obiskanosti spletnih strani sta primerni pretežno za t.i. dolgorepe, long tail ključne besede, s katerimi na Googlu, ne obstaja prevelika konkurenca. Saj te, dolgorepe ključne besede, praviloma v Google, na mesečni ravni, vtipka manj uporabnikov Googla (posamezno ključno besedo morda 10 do 30 uporabnikov na mesec).

 

Če želite dodatno povečati obisk spletne strani tudi z uporabniki Googla, ki vtipkajo v iskalnik, krajše, t.i. generične ključne besede, boste morali vašo spletno stran, pred oči uporabnikov Googla, pripeljati tudi preko teh ključnih besed. Vodnik, v katerem so podrobno opisane razlike med ključnimi besedami in kompleten vodič za iskanje in analizo ključnih besed, najdete na povezavi Ključne besede.

 

Krajše, generične ključne besede vtipka ogromno spletnih uporabnikov, zato je zanje na iskalniku velika konkurenca. Posledično zanje ne bo zadoščalo, da pri njihovem optimiziranju, upoštevate “zgolj” zgornja SEO pravila, temveč, da vključite še t.i. gradnjo povratnih povezav – to je t.i. offsite SEO optimizacija.

 

Offsite SEO optimizacija vam bo pomagala, da vašo spletno stran prikažete na prvi strani Googla tudi tistim uporabnikom, ki vtipkajo najkrajše ključne besede. In teh, je na Googlu največ (saj uporabniki želimo vtipkati čim manj in dobiti čimprej, čim bolj natančen rezultat na Googlu).

 

Poglejte primer:

 

Ključno besedo vzmetnice, v slovenski Google, vsak mesec vtipka cca. 1900 uporabnikov Googla. Zato je npr. spletna trgovina vzmetnice Pohištvo123.si (na sliki na 4. mestu na Googlu) zagotovo zainteresirana, da se prikaže na iskalniku Google, še višje (saj višje kot je uvrščena spletna stran tudi z najtežjimi ključnimi besedami), več obiskovalcev si lahko obeta.

 

To “premikanje” spletne strani višje v iskalniku Google, tudi za najtežje ključne besede, dosegamo z offsite SEO optimizacijo.

 

 

število iskanj vzmetnice

 

 

Zaključek

 

Povečanje obiska na spletni strani in izvajanje aktivnosti optimizacije spletnih strani, je med seboj zelo povezano, dosegati vedno večjo rast obiskovalcev na spletne strani s pomočjo SEO optimizacije pa je želja in ambicija vedno večjega števila podjetij.

 

Razlog zakaj je za povečevanje rasti obiskovalcev na spletno stran, optimizacija spletnih strani tako “popularna” je v tem, da optimizacija spletnih strani ne stane (denarja). V pridobivanje novih obiskovalcev na spletno stran s SEO optimizacijo je potrebno vložiti “le” čas, medtem, ko druge metode, za več obiskovalcev, zahtevajo tudi denar.

NAMIG: Optimizacija spletnih strani, kot metoda za povečevanje obiskovalcev na spletne strani ni nujno primerna za vse spletne strani. Temelj, pred odločitvijo ali se odločiti za SEO kot taktiko za povečevanje obiskovalcev na spletno stran, naj bo temeljita in kakovostna analiza trga in analiza ključnih besed.
Pri čemer se osredotočite predvsem v raziskovanje višine iskalnih volumnov ključnih besed v vaši panogi in t.i. SEO težavnost. V marsikateri panogi je tudi na področju SEO optimizacije že tako močna konkurenca, da bodo potrebna leta dela, preden bo viden zadovoljiv rezultat.

Dodatne informacije:

 

 

 • Kot dodaten primer zelo znane spletne trgovine, ki vrhunsko izvaja optimizacijo spletnih strani z namenom povečevanja števila obiskovalcev v spletno trgovino, je, večini mamic in mladih staršev, poznana spletna trgovina Pikapolonica.si. Splača se pregledati njihovo stran in opazovati kako pri njih izvajajo SEO optimizacijo za izboljševanje obiskanosti svoje strani.

 

Viri:

 

1 – 38 SEO Statistics You Need to Know for Increasing Your Search Rankings [New Data]
2 – What is SEO – Measured marketing Solutions
3 – Don’t Get Left Behind: 6 SEO Trends That’ll Affect Your Traffic

Matija

Vodja ekipe na Seo-Praktik.si.
Osebna spletna stran: Matija Zajšek.com.