Menu Close

Kako je s lijekovima?

Elektromagnetska pulsirajuća terapija često je jeftina dopuna dozi lijekova, jer zbog bolje prokrvljenosti aktivni sastojci lijekova dolaze u koncentriranijem i učinkovitijem obliku do stanica oboljelog organa.

Bolji učinak lijekova često prati i smanjenje nuspojava.

Zato, bez obzira na to, koje lijekove vam je propisao liječnik, elektromagnetsku pulsirajuću terapiju možete koristiti tamo, gdje nije kontraindicirana. Čak se preporučuje!

Kontraindikacija znači, kad nije preporučeno koristiti elektromagnetsku pulsirajuću terapiju i to je:

  • v vrijeme trudnoće
  • kod oboljelih, koji imaju srčani elektrostimulator (pacemaker)
  • kod epileptičara i/ili shizofreničara